Przeprowadzamy badania dla górników:

- w podziemnych zakładach górniczych:

 • Górnik strzałowy
 • Wydawca materiałów wybuchowych
 • Instruktor strzałowy
 • Maszynista maszyn wyciągowych
 • Sygnalista szybowy
 • Operator (samojezdnych) maszyn przodkowych: kombajnów ścianowych,kombajnów chodnikowych, ładowarek samojezdnych, wozów wiertniczych,wozów kotwiących, wozów odstawczych urobku, kompleksów ciągłego urabiania, do robót strzałowych obrywki, stawiania obudowy podporowej, z ruchomymi platformami (koszami)
 • Operator pojazdów pozaprzodkowych i (samojezdnych) maszyn pomocniczych: pojazdów do przewozu osób, pojazdów do przewozu materiałów wybuchowych, pojazdów do przewozu materiałów elementów maszyn i urządzeń, maszyn i pojazdów specjalistycznych do wykonywania montażu, demontażu i remontów maszyn, urządzeń i instalacji
 • Maszynista lokomotyw pod ziemią: lokomotyw powietrznych, spalinowych i elektrycznych szynowych, kolejek podwieszanych szynowych, kolejek podwieszanych linowych, kolejek spągowych
 • Maszynista lokomotyw pod ziemią: lokomotyw powietrznych, spalinowych i elektrycznych szynowych, kolejek podwieszanych szynowych, kolejek podwieszanych linowych, kolejek spągowych
 • Rewident urządzeń wyciągowych
 • Rewident urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowych
 • Rewident urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania
 • Spawacz
 • Elektromonter sprzętu elektrycznego: o napięciu do 1 kV i o napięciu powyżej 1 kV

- w odkrywkowych zakładach górniczych:

 • Strzałowy
 • Wydawca materiałów wybuchowych
 • Maszynista wiertniczy
 • Operator specjalistycznych, wielostanowiskowych maszyn zwałujących i urabiających

- w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi:

 • Strzałowy
 • Wydawca materiałów wybuchowych
 • Mechanik wiertni
 • Operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu
 • Spawacz