BADANIA PSYCHOLOGICZNE DO PRACY NA WYSOKOŚCI

Przeprowadzamy także badania dla osób pracujących w zawodach wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej oraz osób wykonujących prace związane z zagrożeniami wynikającymi z:

  • pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością
  • monotonii pracy
  • zagrożenia życia
  • dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi

Badania operatorów i wysokościowe przeprowadzamy również w zakładach pracy i ośrodkach szkoleniowych.