Podczas diagnozy wykorzystane są metody psychologiczne takie jak kwestionariusze i testy. Służą one określeniu problemu i ustaleniu hipotez dotyczących jego przyczyn. Sporządzamy opinie w zakresie diagnozy funkcjonowania społecznego, osobowościowego, emocjonalnego i intelektualnego.

Diagnoza psychologiczna umożliwi Państwu:

  • poznać mocne strony, które można świadomie eksponować w pożądanych przez siebie sytuacjach
  • poznać swoje słabe strony, aby zręcznie unikać sytuacji, w których widać je najczęściej lub też podnosić swoje kwalifikacje w celu ich eliminacji
  • podczas krótkiego czasu rozmowy kwalifikacyjnej trudno wyeksponować wszystkie swoje mocne strony, podczas diagnozy psychologicznej uzyskasz bogatszą wiedzę dzięki czemu będziesz bardziej świadome kierował autoprezentacją
  • opinia psychologa na piśmie dołączana do CV i listu motywacyjnego czy też podczas rozmowy kwalifikacyjnej ma o wiele większą siłę przekonywania, niż ustne zapewnienia o posiadaniu jakiejś cechy dawane pracodawcy
  • stosowane przez nas testy są licencjonowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, dzięki czemu są dostosowane do warunków Polskich oraz odpowiednio wystandaryzowane