Dlaczego warto u nas zrobić badanie?
Tylko u nas kierowca po przeprowadzeniu badań psychologicznych otrzymuje wiedzę na temat swojej aktualnej sprawności oraz jakie ona ma znaczenie w bezpiecznym prowadzeniu pojazdu. Psycholog pomaga kierowcy lepiej poznać siebie oraz zrozumieć swoje możliwości i ograniczenia w ruchu drogowym. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby badanie stanowiło dla Państwa jak najmniejszy stres. Gwarantujemy szybką i fachową obsługę, indywidualne podejście do każdego klienta oraz przyjazną atmosferę. Przed badaniem demonstrujemy działanie aparatów, cierpliwie tłumaczymy instrukcje. Przeprowadzamy próbne badanie testowe. Dopiero gdy wszystko jest jasne i zrozumiałe przystępujemy do właściwego badania. Zawsze służymy radą i pomocą.

Jak przygotować się do badania?

Na badanie koniecznie należy zabrać:

  • dowód osobisty (lub paszport),
  • prawo jazdy (kierowcy),
  • skierowanie,
  • okulary (używane do prowadzenia pojazdu i czytania)

W dniu badania należy być wypoczętym. Nie powinno się spożywać alkoholu lub zażywać innych substancji psychoaktywnych na 24 godziny przed badaniem.

Jak często trzeba poddać się badaniom?

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy, przedsiębiorcy wykonujący osobiście przewóz na potrzeby własne lub kierowcy przez nich zatrudnieni (według ustawy z dnia 6.09.2001 o transporcie drogowym) podlegają badaniom psychologicznym w wieku:

  • do 60 lat – co 5 lat,
  • powyżej 60 roku życia – co 30 miesięcy.

Instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem podlega kontrolnym badaniom psychologicznym: co 5 lat do ukończenia 65 roku życia i następnie corocznie.

Na czym polega badanie psychologiczne?

Badanie składa się z trzech etapów: badania testowego, badania aparaturowego oraz rozmowy podsumowującej uzyskane wyniki. Po zarejestrowaniu każda osoba badana otrzymuje do wypełnienia zestaw testów papierowych. Badania testowe pozwalają na ocenę kompetencji poznawczych, cech osobowości, predyspozycji. Badania aparaturowe mają na celu określenie sprawności psychomotorycznej oraz procesów decyzyjnych i myślowych. Badania te odbywają się indywidualnie w pomieszczeniu specjalnie przystosowanym do badań aparaturowych.

Ile czasu trwa badanie?

  • dla kierowców – około godziny,
  • dla instruktorów lub egzaminatorów nauki jazdy oraz prowadzących pojazdy uprzywilejowane 1,5 godzin dla operatorów maszyn,
  • badania wysokościowe – około 1 godziny.

Kontakt / Adres poradni